iq option
Besplatan demo račun s
» $10.000 «
može biti tvoj…
Prijavi se
Vaš kapital je izložen riziku.
Binarne opcije su zabranjene u EEZ.
Porezi i binarne opcije
Marin Ivanović
Kako traderi mogu prijaviti zaradu od binarnih opcija državnim tijelima? Ovo je jedan od problema s kojima se naši klijenti često susreću, a mi im pokušavamo pomoći objašnjavajući osnovna načela i smjernice za njihove države. Ipak, važno je napomenuti da se i sami ponekad nađemo u mraku, baš kao i naši čitatelji, pa se trudimo... Čitaj više
Kako traderi mogu prijaviti zaradu od binarnih opcija državnim tijelima? Ovo je jedan od problema s kojima se naši klijenti često susreću, a mi im pokušavamo pomoći objašnjavajući osnovna načela i smjernice za njihove države. Ipak, važno je napomenuti da se i sami ponekad nađemo u mraku, baš kao i naši čitatelji, pa se trudimo ovo područje istražiti što temeljitije kako bi čitateljima prenijeli osnovne informacije i smjernice te pojasnili oporezivanje zarade od binarnih opcija. Fair Binary Options nije porezni savjetnik! Fair Binary Options ne pruža savjetodavne usluge, niti je ovlašteni porezni savjetnik. Ne zapošljavamo porezne specijaliste i savjetnike. Informacije koje su dostupne na našim stranicama trebaju se promatrati isključivo kao smjernice koje pomažu čitateljima u daljnjem istraživanju o prijavi poreza na njihovu zaradu. Porezna tijela neodlučna oko binarnih opcija Binarne opcije su postale jedan od najraširenijih načina na koji pojedinci mogu sudjelovati na financijskim tržištima, zabaviti se i obrazovati o tehničkoj i fundamentalnoj analizi tržišta. Uzmemo li sve to u obzir, neobično je što vlasti nisu posvetile više vremena kako bi detaljnije odredile prijavu i oporezivanje ove vrste dohotka. Zakonski okvir često dolazi prekasno Na neki način, takvo ponašanje pokazuje kako regulatorna tijela ne prate trendove, kao što je to slučaj u drugim industrijama. Privatne kompanije brzo uvode inovacije, a zakonodavna tijela kasne s donošenjem pravilnog zakonodavnog okvira koji bi mogao dodatno ojačati tržište. U nekim slučajevima, potpuno su nesvjesni potrebe da se učini takvo što, u drugim jednostavno nemaju kapaciteta za dodatne propise, dok u trećem slučaju imaju tendenciju uništavanja cijelog tržišta postavljanjem brojnih restrikcija koje sprječavaju inovacije koje su stvorile tržište za određeni proizvod.   Od države do države, oporezivanje binarnih opcija se razlikuje Različite države kreiraju porezne zakone na različite načine te koriste različite kategorije prilikom procesa oporezivanja. Međutim,s ve imaju jednu zajedničku karakteristiku – čine poreze kompliciranim za obične smrtnike. Jedan od najvećih problema s kojima se traderi susreću kada žele prijaviti porez na zaradu od trgovanja je kompliciran porezni sustav kojem nedostaje jasno definirana kategorija binarnih opcija. Nekim klijentima, koji ne žele plaćati kazne samo zato jer su porezna tijela spora i binarne opcije nedefinirane, ovo stvara osjećaj frustracije. Međunarodno tretiranje poreza prilikom isplate profita u binarnim opcijama  Još jedan problem vezan uz oporezivanje je što se zarada od binarnih opcija u pravilu isplaćuje na bankovni račun osobe koja trguje opcijama. Takva praksa je uobičajena, a nerijetko i nužna zbog međunarodnih zakona o sprječavanju pranja novca. Već smo pisali o međunarodnom sprječavanju pranja novca ovdje.  Brokeri i banke koje se koriste u industriji binarnih opcija u najvećem broju slučajeva se nalaze izvan korisnikove zemlje boravišta kojoj je trader dužan platiti porez. To znači da, osim što trader mora platiti porez na lokalnoj razini, u svojoj državi, zarada od binarnih opcija može podlijegati određenim specifičnim pravilima koji proizlaze iz međunarodnih zakona i ugovora o oporezivanju (ili iz nedostatka istih). Takvo stanje dodatno komplicira situaciju. Porezi su komplicirani, potražite pomoć Često puta je porezna stopa, baš kao i druge pristojbe, određena iznosom profita (ili čak gubitkom, u slučaju da ga porezna regulativa definira kao oblik odbitka). Upravo zato, ovisno o njihovoj zaradi, traderi moraju odlučiti žele li angažirati poreznog stručnjaka prilikom prijave poreza ili će se radije u to upustiti sami. Prijava poreza na zaradu od binarnih opcija ovisi o definiciji u vašoj državi Najviše nedoumica proizlazi iz činjenice da klijenti, ali u nekim slučajevima i sama porezna tijela, ne razumiju kako i gdje smjestiti binarne opcije u okviru postojećih poreznih propisa. U nekim državama profit od binarnih opcija smatra se oblikom zarade od klađenja, a drugdje se na nju gleda kao na kapitalnu dobit. Ponekad se dogodi da država tradera binarne opcije definira kao kockanje, dok država brokera zaradu od opcija vidi kao kapitalnu dobit. Ponekad države različito definiraju binarne opcije, dozvoljavajući jednu vrstu tržišne strukture, ali ne i neku drugu. Sve to utječe na način na koji se zarada od binarnih opcija definira i, na kraju, oporezuje. Europska Unija: jedno tržište, mnogo poreznih zakona U Europskoj Uniji, najprisutniji su brokeri koje regulira CySEC. Većina država ipak ima i svoje vlastite agnecije koje reguliraju tržište binarnih opcija, više ili manje učinkovito. MiFID osigurava traderima zaštitu i omogućuje im trgovanje s binarnim brokerima. Zarada od binarnih opcija ipak se tretira neovisno o Cipru ili MiFID-u, nego ovisno o državi: kao kapitalna dobit ili dobit od kockanja. Također, pojedine države nemaju jasnu definiciju što su binarne opcije niti ih stavljaju u određenu kategoriju, pa je tako nepoznato radi li se o kapitalnoj dobiti, dobiti od kockanja, klađenja ili nečeg drugog. Više o reguliranju binarnih opcija saznajte u članku na FBO.com. Pripazite na konverziju valute prilikom prijave Trgovanje binarnim opcijama odvija se na internetu, a isplata dolazi iz druge države na račun tradera u matičnoj državi. Čak i to utječe na prijavu poreza. Jedna od praktičnih stvari na koju treba obratiti pažnju je tečaj valuta,s obzirom da se porez plaća u valuti države u kojoj se trader nalazi. U svakom slučaju, kao i uvijek kada se radi o porezu, mnogo toga treba uzeti u obzir i traderi bi uvijek trebali provjeriti porezne propise svoje zemlje kako bi doznali više informacija ili pak pronaći poreznog stručnjaka koji će im pomoći da izbjegnu kaznu ili nepotpunu prijavu. Prijava zarade od binarnih opcija u Hrvatskoj Republika Hrvatska je dio Europske Unije, pa se svim hrvatskim državljanima preporučuje trgovanje s brokerima koji su regulirani. To traderima pruža sigurnost prilikom trgovanja jer umanjuje rizik od prijevare, te nudi dodatnu zaštitu tradera kao potrošača. Međutim, ubrzo nakon registracije, kada se na korisničkom računu počnu gomilati prve zarade, mnoge tradere počne mučiti pitanje o isplati njihovog novca na bankovni račun. Baš kao što mogu uplatiti novac na više načina, traderi mogu zatražiti isplatu koristeći različite metode. Svaka od metoda za transfer novca ima svoje prednosti i mane, pa je potrebno dobro razmisliti o načinu obavljanja transakcija, s obzirom na to da većina brokera preferira da se ista metoda koristi za uplatu i isplatu. Više o metodama isplate novca pročitajte ovdje. Nejasni zakoni koje ni Porezna ne razumije Imajte na umu da se u slučaju uplate veće od  105.000 kn za rezidente i 15.000 eura za nerezidente obavještava Ured za sprječavanje pranja novca, a zatim i Porezna uprava. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma potražite ovdje. Binarne opcije u Republici Hrvatskoj još uvijek predstavljaju sivu zonu, te često izazivaju debatu o tome kako su regulirane. U zakonu ne postoji definicija binarnih opcija, ali one su građanima postale itekako dostupne širenjem interneta, ali i ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju. U Velikoj Britaniji su one donedavno bile definirane kao vrsta kockanja, da bi danas bile u prijelaznoj fazi kao derivati financijskog tržišta. Italija je ostala pri tome da su binarne opcije igra na sreću, dok su u Francuskoj one financijske usluge. Hrvatska, zasad još nije odlučila na koji način i definirati te samim time obračun poreza na zaradu od binarnim opcija mnogim građanima predstavlja problem. Moguće stope poreza na zaradu od binarnih opcija U Republici Hrvatskoj se, prema članku 52. Zakona o igrama na sreću, naplaćuje porez na dobitke od klađenja i to po stopi od 10% za dobitke do 10,000 kn, 15% za dobitke do 30,000 kn te 20% za dobitke do 50,000 kn. Osvojite li na klađenju više od 500,000 kn, platit ćete porez po stopi od 30%. Ove stope poreza ne mogu se primijeniti na binarne opcije, jer ih Zakon o igrama na sreću ne obuhvaća, pa samim time navedene stope ne vrijede. U slučaju da se RH pridruži grupi zemalja koje trgovanje binarnim opcijama vide kao igre na sreću (u kojem slučaju se pitamo čemu naša sekcija Strategije) traderi će moći očekivati stope iz spomenutog zakona. U slučaju da se u dogledno vrijeme binarne opcije definiraju kao prihod od kapitala, vrijedit će Zakon o porezu na dohodak, čl. 30. U tom slučaju porezne stope bi bile između 12 i 40%, ovisno o kategoriji u koju bi ih Vlada svrstala. Nedostatak preciznije definicije binarnih opcija, kao i nevoljkost Porezne uprave RH da nam pomogne pri pronalaženju cjelovitog odgovora na pitanje oporezivanja dohotka od binarnih opcija ne omogućuju nam da objavimo čak niti baznu stopu poreza koja bi vrijedila za ovu vrstu zarade. Saznajte više o oporezivanju dohotka od kapitala. Prijava prihoda od binarnih opcija je nužna Porezna uprava sasvim jasno ističe da se svaki prihod, bez obzira radi li se o klađenju, drugom izvoru zarade iz inozemstva ili novcu stečenom na drugi način – mora prijaviti u skladu sa zakonom i rokovima koje zakon određuje, ali nedefinirana priroda binarnih opcija, otežava podnošenje ispravne prijave. Pitanje jesu li binarne opcije dohodak, prihod od igara na sreću, prihod od kapitala ili nešto treće, ostaje zasad otvoreno. Za više informacija svakako kontaktirajte Poreznu upravu na vašem području. Prilikom prijave dobitka Poreznoj upravi, informirajte se i o Dvostrukom oporezivanju. Naime, dvostruko oporezivanje nastaje kada se na određeno dobro više puta plati porez tj. Ako je na isti iznos osoba oporezovana u dvije različite države. Republika Hrvatska je potpisala ugovore s cijelim nizom država kako bi se ovaj slučaj izbjegao. U slučaju da je vaš broker već platio poreze u svojoj državi, trebate od njega zatražiti potvrdu te je priložiti u dokumentaciji kako i vi ne biste platili porez. Više o dvostrukom oporezivanju saznajte ovdje. Update: Promjene u Zakonu o porezu na dohodak U srijedu, 16. prosinca 2015. Vlada Republike Hrvatske donijela je izmjenu Zakona o porezu na dohodak. Ovom izmjenom dolazi do promjene u dinamici plaćanja i prijave poreza, a prema portalu Index.hr, radi se o jednostavnijem načinu prijave, između ostalog, i poreza na dohodak od kapitala: Uredbom se, naime, propisuje obveza utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak na godišnjoj osnovi, umjesto do sada u roku od osam dana od dana ostvarivanja primitka. Vlada se još uvijek nije pozabavila definiranjem binarnih opcija, tako da njihov status, kao i oporezivanje, još uvijek ostaje u domeni svake pojedine prijave i poreznog službenika. Update: Utjerivanje poreza na zaradu u inozemstvu! Veljača je tradicionalno vrijeme kada se u Republici Hrvatskoj prijavljuje porez, ali od 2016. godine na snagu stupaju sasvim nova pravila igre. Naime, prema natpisima brojnih medija, Porezna uprava se tek sada odlučila ozbiljnije pozabaviti problemom prihoda zarađenih u inozemstvu. Naime, nakon ulaska u Europsku Uniju, Hrvatska razmjenjuje podatke s drugim zemljama članicama pa je tako cijela procedura mnogo transparentnija, a prihod gotovo nemoguće sakriti. Prema članku koji je objavljen na stranici tportal.hr, brojni građani dobili su poziv od Porezne da prijave dohodak, inače slijedi kazna: „Stoga je Porezna uprava ovih dana upozorila porezne obveznike koji ostvaruju primitke izvan RH da reguliraju svoje porezne obveze. 'U određenim slučajevima radi se o obvezi plaćanja poreza na dohodak, a ponekad o uređivanju statusa poreznog obveznika', pojašnjavaju poreznici.“ Nažalost, ispostavilo se kako se Porezna uprava uglavnom orijentirala na osobe koje rade na stranim tržištima koristeći tzv. Autorske ugovore ili ugovore o djelu, ali nije pojasnila što je građanima činiti u slučajevima kada je zarada ostvarena trgovanjem binarnim opcijama. U Poreznoj upravi su objasnili kako svaka fizička osoba koja živi u Hrvatskoj, a ostvari dohodak od rada iz inozemstva mora obaviti upis u Registar poreznih obveznika te obavijestiti Poreznu upravu. Oporezivanje ovisi o više faktora: vrsti ugovora te zemlji u kojoj je prihod ostvaren. Tportal nadodaje kako postoje i pravila o ugovorima koji ne spadaju u kategoriju ugovora o djelu: „Ako se radi o prihodima koji ne ulaze u kategoriju autorskih djela (ugovori o djelu), uz porez i prirez plaća se doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 20 posto (15 posto za prvi stup i pet posto za drugi stup).“ Disclaimer: Fair Binary Options ne pruža porezno savjetovanje niti je ovlašten za pružanje te vrste usluga. Samo se trudimo pomoći klijentima s osnovnim informacijama koje služe općem informiranju, ali svaki slučaj prijave poreza je različit i svakako savjetujemo čitateljima da kontaktiraju svoju Poreznu upravu ili licenciranog/obrazovanog poreznog savjetnika u slučaju da ima zatreba pomoć oko prijave poreza.

Porezi i binarne opcije

taxKako traderi mogu prijaviti zaradu od binarnih opcija državnim tijelima? Ovo je jedan od problema s kojima se naši klijenti često susreću, a mi im pokušavamo pomoći objašnjavajući osnovna načela i smjernice za njihove države. Ipak, važno je napomenuti da se i sami ponekad nađemo u mraku, baš kao i naši čitatelji, pa se trudimo ovo područje istražiti što temeljitije kako bi čitateljima prenijeli osnovne informacije i smjernice te pojasnili oporezivanje zarade od binarnih opcija.

Fair Binary Options nije porezni savjetnik!

Fair Binary Options ne pruža savjetodavne usluge, niti je ovlašteni porezni savjetnik. Ne zapošljavamo porezne specijaliste i savjetnike. Informacije koje su dostupne na našim stranicama trebaju se promatrati isključivo kao smjernice koje pomažu čitateljima u daljnjem istraživanju o prijavi poreza na njihovu zaradu.

Porezna tijela neodlučna oko binarnih opcija

Binarne opcije su postale jedan od najraširenijih načina na koji pojedinci mogu sudjelovati na financijskim tržištima, zabaviti se i obrazovati o tehničkoj i fundamentalnoj analizi tržišta. Uzmemo li sve to u obzir, neobično je što vlasti nisu posvetile više vremena kako bi detaljnije odredile prijavu i oporezivanje ove vrste dohotka.

Zakonski okvir često dolazi prekasno

Na neki način, takvo ponašanje pokazuje kako regulatorna tijela ne prate trendove, kao što je to slučaj u drugim industrijama. Privatne kompanije brzo uvode inovacije, a zakonodavna tijela kasne s donošenjem pravilnog zakonodavnog okvira koji bi mogao dodatno ojačati tržište. U nekim slučajevima, potpuno su nesvjesni potrebe da se učini takvo što, u drugim jednostavno nemaju kapaciteta za dodatne propise, dok u trećem slučaju imaju tendenciju uništavanja cijelog tržišta postavljanjem brojnih restrikcija koje sprječavaju inovacije koje su stvorile tržište za određeni proizvod.

24option post type banner

 

Od države do države, oporezivanje binarnih opcija se razlikuje

Različite države kreiraju porezne zakone na različite načine te koriste različite kategorije prilikom procesa oporezivanja. Međutim,s ve imaju jednu zajedničku karakteristiku – čine poreze kompliciranim za obične smrtnike. Jedan od najvećih problema s kojima se traderi susreću kada žele prijaviti porez na zaradu od trgovanja je kompliciran porezni sustav kojem nedostaje jasno definirana kategorija binarnih opcija. Nekim klijentima, koji ne žele plaćati kazne samo zato jer su porezna tijela spora i binarne opcije nedefinirane, ovo stvara osjećaj frustracije.

Međunarodno tretiranje poreza prilikom isplate profita u binarnim opcijama

money-482596_1920 Još jedan problem vezan uz oporezivanje je što se zarada od binarnih opcija u pravilu isplaćuje na bankovni račun osobe koja trguje opcijama. Takva praksa je uobičajena, a nerijetko i nužna zbog međunarodnih zakona o sprječavanju pranja novca. Već smo pisali o međunarodnom sprječavanju pranja novca ovdje.

 Brokeri i banke koje se koriste u industriji binarnih opcija u najvećem broju slučajeva se nalaze izvan korisnikove zemlje boravišta kojoj je trader dužan platiti porez. To znači da, osim što trader mora platiti porez na lokalnoj razini, u svojoj državi, zarada od binarnih opcija može podlijegati određenim specifičnim pravilima koji proizlaze iz međunarodnih zakona i ugovora o oporezivanju (ili iz nedostatka istih). Takvo stanje dodatno komplicira situaciju.

Porezi su komplicirani, potražite pomoć

Često puta je porezna stopa, baš kao i druge pristojbe, određena iznosom profita (ili čak gubitkom, u slučaju da ga porezna regulativa definira kao oblik odbitka). Upravo zato, ovisno o njihovoj zaradi, traderi moraju odlučiti žele li angažirati poreznog stručnjaka prilikom prijave poreza ili će se radije u to upustiti sami.

Prijava poreza na zaradu od binarnih opcija ovisi o definiciji u vašoj državi

Najviše nedoumica proizlazi iz činjenice da klijenti, ali u nekim slučajevima i sama porezna tijela, ne razumiju kako i gdje smjestiti binarne opcije u okviru postojećih poreznih propisa. U nekim državama profit od binarnih opcija smatra se oblikom zarade od klađenja, a drugdje se na nju gleda kao na kapitalnu dobit. Ponekad se dogodi da država tradera binarne opcije definira kao kockanje, dok država brokera zaradu od opcija vidi kao kapitalnu dobit.

24option post type banner

Ponekad države različito definiraju binarne opcije, dozvoljavajući jednu vrstu tržišne strukture, ali ne i neku drugu. Sve to utječe na način na koji se zarada od binarnih opcija definira i, na kraju, oporezuje.

Europska Unija: jedno tržište, mnogo poreznih zakona

europe-155191_1280U Europskoj Uniji, najprisutniji su brokeri koje regulira CySEC. Većina država ipak ima i svoje vlastite agnecije koje reguliraju tržište binarnih opcija, više ili manje učinkovito.

MiFID osigurava traderima zaštitu i omogućuje im trgovanje s binarnim brokerima. Zarada od binarnih opcija ipak se tretira neovisno o Cipru ili MiFID-u, nego ovisno o državi: kao kapitalna dobit ili dobit od kockanja. Također, pojedine države nemaju jasnu definiciju što su binarne opcije niti ih stavljaju u određenu kategoriju, pa je tako nepoznato radi li se o kapitalnoj dobiti, dobiti od kockanja, klađenja ili nečeg drugog.

Više o reguliranju binarnih opcija saznajte u članku na FBO.com.

Pripazite na konverziju valute prilikom prijave

Trgovanje binarnim opcijama odvija se na internetu, a isplata dolazi iz druge države na račun tradera u matičnoj državi. Čak i to utječe na prijavu poreza. Jedna od praktičnih stvari na koju treba obratiti pažnju je tečaj valuta,s obzirom da se porez plaća u valuti države u kojoj se trader nalazi.

U svakom slučaju, kao i uvijek kada se radi o porezu, mnogo toga treba uzeti u obzir i traderi bi uvijek trebali provjeriti porezne propise svoje zemlje kako bi doznali više informacija ili pak pronaći poreznog stručnjaka koji će im pomoći da izbjegnu kaznu ili nepotpunu prijavu.

Prijava zarade od binarnih opcija u Hrvatskoj

croatia-103110_1920Republika Hrvatska je dio Europske Unije, pa se svim hrvatskim državljanima preporučuje trgovanje s brokerima koji su regulirani. To traderima pruža sigurnost prilikom trgovanja jer umanjuje rizik od prijevare, te nudi dodatnu zaštitu tradera kao potrošača.

Međutim, ubrzo nakon registracije, kada se na korisničkom računu počnu gomilati prve zarade, mnoge tradere počne mučiti pitanje o isplati njihovog novca na bankovni račun. Baš kao što mogu uplatiti novac na više načina, traderi mogu zatražiti isplatu koristeći različite metode. Svaka od metoda za transfer novca ima svoje prednosti i mane, pa je potrebno dobro razmisliti o načinu obavljanja transakcija, s obzirom na to da većina brokera preferira da se ista metoda koristi za uplatu i isplatu.

Više o metodama isplate novca pročitajte ovdje.

Nejasni zakoni koje ni Porezna ne razumije

Imajte na umu da se u slučaju uplate veće od  105.000 kn za rezidente i 15.000 eura za nerezidente obavještava Ured za sprječavanje pranja novca, a zatim i Porezna uprava.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma potražite ovdje.

Binarne opcije u Republici Hrvatskoj još uvijek predstavljaju sivu zonu, te često izazivaju debatu o tome kako su regulirane. U zakonu ne postoji definicija binarnih opcija, ali one su građanima postale itekako dostupne širenjem interneta, ali i ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju. U Velikoj Britaniji su one donedavno bile definirane kao vrsta kockanja, da bi danas bile u prijelaznoj fazi kao derivati financijskog tržišta. Italija je ostala pri tome da su binarne opcije igra na sreću, dok su u Francuskoj one financijske usluge. Hrvatska, zasad još nije odlučila na koji način i definirati te samim time obračun poreza na zaradu od binarnim opcija mnogim građanima predstavlja problem.

Moguće stope poreza na zaradu od binarnih opcija

U Republici Hrvatskoj se, prema članku 52. Zakona o igrama na sreću, naplaćuje porez na dobitke od klađenja i to po stopi od 10% za dobitke do 10,000 kn, 15% za dobitke do 30,000 kn te 20% za dobitke do 50,000 kn. Osvojite li na klađenju više od 500,000 kn, platit ćete porez po stopi od 30%. Ove stope poreza ne mogu se primijeniti na binarne opcije, jer ih Zakon o igrama na sreću ne obuhvaća, pa samim time navedene stope ne vrijede. U slučaju da se RH pridruži grupi zemalja koje trgovanje binarnim opcijama vide kao igre na sreću (u kojem slučaju se pitamo čemu naša sekcija Strategije) traderi će moći očekivati stope iz spomenutog zakona.

24option post type banner

U slučaju da se u dogledno vrijeme binarne opcije definiraju kao prihod od kapitala, vrijedit će Zakon o porezu na dohodak, čl. 30. U tom slučaju porezne stope bi bile između 12 i 40%, ovisno o kategoriji u koju bi ih Vlada svrstala. Nedostatak preciznije definicije binarnih opcija, kao i nevoljkost Porezne uprave RH da nam pomogne pri pronalaženju cjelovitog odgovora na pitanje oporezivanja dohotka od binarnih opcija ne omogućuju nam da objavimo čak niti baznu stopu poreza koja bi vrijedila za ovu vrstu zarade.

Saznajte više o oporezivanju dohotka od kapitala.

Prijava prihoda od binarnih opcija je nužna

girl-1064658_1920Porezna uprava sasvim jasno ističe da se svaki prihod, bez obzira radi li se o klađenju, drugom izvoru zarade iz inozemstva ili novcu stečenom na drugi način – mora prijaviti u skladu sa zakonom i rokovima koje zakon određuje, ali nedefinirana priroda binarnih opcija, otežava podnošenje ispravne prijave. Pitanje jesu li binarne opcije dohodak, prihod od igara na sreću, prihod od kapitala ili nešto treće, ostaje zasad otvoreno.

Za više informacija svakako kontaktirajte Poreznu upravu na vašem području.

Prilikom prijave dobitka Poreznoj upravi, informirajte se i o Dvostrukom oporezivanju. Naime, dvostruko oporezivanje nastaje kada se na određeno dobro više puta plati porez tj. Ako je na isti iznos osoba oporezovana u dvije različite države. Republika Hrvatska je potpisala ugovore s cijelim nizom država kako bi se ovaj slučaj izbjegao. U slučaju da je vaš broker već platio poreze u svojoj državi, trebate od njega zatražiti potvrdu te je priložiti u dokumentaciji kako i vi ne biste platili porez.

Više o dvostrukom oporezivanju saznajte ovdje.

Update: Promjene u Zakonu o porezu na dohodak

U srijedu, 16. prosinca 2015. Vlada Republike Hrvatske donijela je izmjenu Zakona o porezu na dohodak. Ovom izmjenom dolazi do promjene u dinamici plaćanja i prijave poreza, a prema portalu Index.hr, radi se o jednostavnijem načinu prijave, između ostalog, i poreza na dohodak od kapitala:

Uredbom se, naime, propisuje obveza utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak na godišnjoj osnovi, umjesto do sada u roku od osam dana od dana ostvarivanja primitka.

Vlada se još uvijek nije pozabavila definiranjem binarnih opcija, tako da njihov status, kao i oporezivanje, još uvijek ostaje u domeni svake pojedine prijave i poreznog službenika.

Update: Utjerivanje poreza na zaradu u inozemstvu!

Veljača je tradicionalno vrijeme kada se u Republici Hrvatskoj prijavljuje porez, ali od 2016. godine na snagu stupaju sasvim nova pravila igre. Naime, prema natpisima brojnih medija, Porezna uprava se tek sada odlučila ozbiljnije pozabaviti problemom prihoda zarađenih u inozemstvu. Naime, nakon ulaska u Europsku Uniju, Hrvatska razmjenjuje podatke s drugim zemljama članicama pa je tako cijela procedura mnogo transparentnija, a prihod gotovo nemoguće sakriti.

Prema članku koji je objavljen na stranici tportal.hr, brojni građani dobili su poziv od Porezne da prijave dohodak, inače slijedi kazna:

„Stoga je Porezna uprava ovih dana upozorila porezne obveznike koji ostvaruju primitke izvan RH da reguliraju svoje porezne obveze. ‘U određenim slučajevima radi se o obvezi plaćanja poreza na dohodak, a ponekad o uređivanju statusa poreznog obveznika’, pojašnjavaju poreznici.“

Nažalost, ispostavilo se kako se Porezna uprava uglavnom orijentirala na osobe koje rade na stranim tržištima koristeći tzv. Autorske ugovore ili ugovore o djelu, ali nije pojasnila što je građanima činiti u slučajevima kada je zarada ostvarena trgovanjem binarnim opcijama.

U Poreznoj upravi su objasnili kako svaka fizička osoba koja živi u Hrvatskoj, a ostvari dohodak od rada iz inozemstva mora obaviti upis u Registar poreznih obveznika te obavijestiti Poreznu upravu. Oporezivanje ovisi o više faktora: vrsti ugovora te zemlji u kojoj je prihod ostvaren. Tportal nadodaje kako postoje i pravila o ugovorima koji ne spadaju u kategoriju ugovora o djelu:

„Ako se radi o prihodima koji ne ulaze u kategoriju autorskih djela (ugovori o djelu), uz porez i prirez plaća se doprinos za mirovinsko osiguranje po stopi od 20 posto (15 posto za prvi stup i pet posto za drugi stup).“

Disclaimer: Fair Binary Options ne pruža porezno savjetovanje niti je ovlašten za pružanje te vrste usluga. Samo se trudimo pomoći klijentima s osnovnim informacijama koje služe općem informiranju, ali svaki slučaj prijave poreza je različit i svakako savjetujemo čitateljima da kontaktiraju svoju Poreznu upravu ili licenciranog/obrazovanog poreznog savjetnika u slučaju da ima zatreba pomoć oko prijave poreza.

 • Conclusion:

  Naša je misija preporučati samo najbolje, što, prema stručnom stavu industrije, IQ Option jest – najbolji regulirani broker za trgovanje u Hrvatskoj. 

  • Minimalni depozit od SAMO 10 EUR
  • BESPLATAN demo račun s virtualnih 10.000 EUR
  • Licenciran i reguliran broker

  Otvori račun s
  višestruko nagrađivanim
  brokerom IQ Option

   

   

  Izmedu 74 i 89% malih investitora je izgubilo novce trgujući CFD-evima
Vaš kapital je u opasnosti
FBO Awards